Έκθεση Πεπραγμένων 2013

Με την παρούσα έκθεση γίνεται παρουσίαση των σημαντικότερων θεμάτων που απα­σχό­λησαν το Διοικητικό Συμβούλιου του ΣΕΓΜ το 2013.

Στην ακόλουθη σύνδεση μπορείτε να δείτε την πλήρη έκθεση.

EΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013