Εκλογή Β’ Αντιπροέδρου

26 Φεβρουαρίου 2007
Ομοφώνως εκλέχθηκε ο κ. Γ. Αντωνίου μετά από πρόταση του Προέδρου και σε εφαρμογή του ενεργοποιηθέντος νέου καταστατικού ως Β’ Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου