Εκπαιδευτικό πρόγραμμα BIM

Το ΥΠΥΜΕ στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου και οδικού χάρτη για την εφαρμογή του ΒΙΜ στην Ελλάδα», σε συνεργασία με τη DG REFORM και τον ανάδοχο του έργου PwC, διοργανώνει μια σειρά από εκπαιδευτικές ημερίδες σχετικά με τη χρήση του Building Information Modelling (BIM) στις κατασκευές.

Οι εκπαιδεύσεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά 1-3 και 15-17 Μαρτίου, η συμμετοχή είναι δωρεάν και απευθύνεται σε όλα τα στελέχη του ευρύτερου μελετητικού και κατασκευαστικού κλάδου. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα BIM αποσκοπεί στην προώθηση χρήσης BIM μέσω της ενίσχυσης των γνώσεων και ικανοτήτων καθώς και την ενημέρωση του μελετητικού και κατασκευαστικού κλάδου σχετικά με τα ψηφιακά εργαλεία και τις δυνατότητες του.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα των εκπαιδεύσεων περιλαμβάνει τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των συμμετεχόντων αναφορικά με τις εξής κύριες θεματικές ενότητες:
  • Βασικές αρχές BIM (ISO 19650, οφέλη και δυνατότητες του BIM)
  • Χρήση του BIM στη φάση της μελέτης του έργου
  • Χρήση του BIM στη φάση της κατασκευής του έργου
  • Χρήση του BIM στη φάση της διαχείρισης του έργου
  • Παρουσίαση των τυπικών υποδειγμάτων συγγραφής υποχρεώσεων BIM (OIR, PIR, EIR, AIR)
Οι εκπαιδεύσεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά και η δήλωση συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής μέσω του παρακάτω συνδέσμου.