Εκπροσωπήσεις

Ο ΣΕΓΜ εκπροσωπείται και συμμετέχει σε διάφορες Επιτροπές, Συμβούλια και Ομάδες Εργασίας, είτε θεσμικώς κατοχυρωμένες (π.χ. Συμβούλιο Δημοσίων Έργων – Τμ. Μελετών ΥΠ.Υ.ΜΕ., ΓΕΜ) είτε κατόπιν προσκλήσεως φορέων και οργανισμών.

Την παρούσα περίοδο ο ΣΕΓΜ συμμετέχει στις κάτωθι Επιτροπές, Συμβούλια και Ομάδες Εργασίας:

Φορέας Επιτροπή/Συμβούλιο/Ο.Ε. Εκπρόσωποι ΣΕΓΜ
Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Μελετητών και Εταιρειών Μελετών Γεώργιος Καραβοκύρης
Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Μελετητών και Εταιρειών Μελετών Πέτρος Πετρακόπουλος Παναγιώτης Αντωναρόπουλος
Γνωμοδοτική Επιτροπή Μελετών (ΓΕΜ) Δέσποινα Καλλιδρομίτου

Ιωάννα Ξανθοπούλου

Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο πειθαρχικού ελέγχου εγγεγραμένων στα ΜΕΤΕ Γεώργιος Καραβοκύρης

Σπυρίδων Παπαγρηγορίου

Επιτροπή Μητρώου Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης – Διαχείρισης Έργων Χρήστος Τσομπανίδης

Αργύριος Πλέσιας

Δημήτριος Κάτσιος Ελευθέριος Διγώνης

Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης – Εθνική Επιτροπή Εξωστρέφειας Ο.Ε. για την εξωστρέφεια των μελετητικών επιχειρήσεων Κωνσταντίνος Καλέργης

Σπύρος Παπαγρηγορίου

EFCA European External Aid Committee Σπύρος Παπαγρηγορίου
Internal Market Committee Θεόδωρος Δεληγιαννίδης
Task Force on BIM Ιωάννης Λαδόπουλος
FIDIC-EFCA Sustainable Development Committee Δέσποινα Καλλιδρομίτου
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ Τεχνικό Συμβούλιο Μελετών Παναγιώτης Κοτσανόπουλος

Παναγιώτης Τζάνης

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Τεχνικό Συμβούλιο Μελετών Παναγιώτης Κοτσανόπουλος

Παναγιώτης Τζάνης

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Τεχνικό Συμβούλιο Μελετών Ελευθέριος Διγώνης

Γεώργιος Ντούλης

Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων Τεχνικό Συμβούλιο Ελευθέριος Διγώνης

Παναγιώτης Κοτσανόπουλος

Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. Τεχνικό Συμβούλιο Ελευθεριος Διγώνης

Ιωάννης Λαδόπουλος

ΣΕΒ Ομάδα Εργασίας της Επιτροπής Χωροταξίας Αλεξάνδρα Παπαδήμα
Ε.Σ.Υ.Π. – ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ 20 «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» Ελευθεριος Διγώνης

Ιωάννης Λαδόπουλος

ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 «Προδιαγραφές Τεχνικών Έργων» Γεώργιος Σοϊλεμέζογλου

Ανδρέας Γρίβας