Εκπροσωπήσεις

Ο ΣΕΓΜ εκπροσωπείται και συμμετέχει σε διάφορες Επιτροπές, Συμβούλια και Ομάδες Εργασίας, είτε θεσμικώς κατοχυρωμένες, είτε κατόπιν προσκλήσεως φορέων και οργανισμών.

Την παρούσα περίοδο ο ΣΕΓΜ συμμετέχει στις κάτωθι Επιτροπές, Συμβούλια και Ομάδες Εργασίας:

Φορέας Επιτροπή/Συμβούλιο/Ο.Ε. Εκπρόσωποι ΣΕΓΜ Εταιρεία
Υπουργείο Υποδομών                     & Μεταφορών Συμβούλιο Δημοσίων Έργων – Τμήμα Μελετών Κωνσταντίνος Καλέργης ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
Υπουργείο Υποδομών                     & Μεταφορών Γνωμοδοτική Επιτροπή Μελετών (ΓΕΜ) Ιωάννα Ξανθοπούλου ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ ΕΠΕ
Ευάγγελος Παππάς ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ
Υπουργείο Υποδομών                     & Μεταφορών Γνωμοδοτική Επιτροπή Μελετών (ΜΕΜ) Ιωάννα Ξανθοπούλου ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ ΕΠΕ
Ευάγγελος Παππάς ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ
Υπουργείο Υποδομών                     & Μεταφορών Επιτροπή Μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων Κωνσταντίνος Γαλερίδης G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ Α.Ε.
Γεώργιος Ντούλης ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΤΕ
Υπουργείο Υποδομών                     & Μεταφορών Επιτροπή Μητρώου Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης – Διαχείρισης Έργων (κοινοί εκπρόσωποι των ΣΕΓΜ και ΣΜΕ) Σταύρος Δαμιανίδης LDK
Αργύριος Πλέσιας ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε.
Δημήτριος Κάτσιος NAMA A.E
Ελευθέριος Διγώνης Π. ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ε. ΔΙΓΩΝΗΣ
ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. Τεχνικό Συμβούλιο Κώστας Γαλερίδης G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ Α.Ε.
Χαράλαμπος Ανδρικόπουλος A.D.T. ΩΜΕΓΑ ΑΕ
Υπουργείο Υποδομών                   & Μεταφορών Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Μελετητών και Εταιρειών Μελετών Γεώργιος Καραβοκύρης GK CONSULTANTS
Σπύρος Παπαγρηγορίου ΕNVECO Α.Ε.
Παναγής Τονιόλος A.D.T. ΩΜΕΓΑ ΑΕ
Υπουργείο Υποδομών                     & Μεταφορών Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Μελετητών και Εταιρειών Μελετών Πέτρος Πετρακόπουλος ΜΕΑΣ ΑΕ
Παναγιώτης Αντωναρόπουλος Ζ&Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΜΕ
Υπουργείο Υποδομών                     & Μεταφορών Ομάδα Εμπειρογνωμόνων (ΟΕΦ) Διοικητικής Αρχής Φραγμάτων (Επιτροπής ΔΑΦ) Γεώργιος Ντούλης ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΤΕ
Ιωάννης Μακατσώρης ΤΕΑΜ Μ-Η ΑΕ
Ιωάννης Καραβοκύρης GK CONSULTANTS
Σταμάτης Σταθόπουλος ΔΟΜΗ ΑΕ
Σπύρος Παπαγρηγορίου ΕNVECO Α.Ε.
Υπουργείο Υποδομών                     & Μεταφορών Ομάδα εργασίας για τη σύνταξη νέου Κανονισμού μελετών φωτισμού υπαίθριων οδικών έργων και σηράγγων. Ιωάννης Μακατσώρης ΤΕΑΜ Μ-Η ΑΕ
Ιωάννης Λαδόπουλος ΔΕΚΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
EFCA European External Aid Committee Σπύρος Παπαγρηγορίου ΕNVECO Α.Ε.
EFCA D&S (Directors and Secretaries) Committee Σπύρος Παπαγρηγορίου ΕNVECO Α.Ε.
EFCA Internal Market Committee Θόδωρος Δεληγιαννίδης DELCO Ε.Π.Ε
EFCA Green Deal Committee Δέσποινα Καλλιδρομίτου ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε
EFCA BIM Task Force Ιωάννης Λαδόπουλος ΔΕΚΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
EFCA General Assembly Meeting (GAM) Παναγής Τονιόλος A.D.T. ΩΜΕΓΑ ΑΕ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ Τεχνικό Συμβούλιο Μελετών Λευτέρης Διγώνης ΜΕΑΣ ΑΕ
Γιώργος Ντούλης ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΤΕ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Τεχνικό Συμβούλιο Μελετών Λευτέρης Διγώνης ΜΕΑΣ ΑΕ
Γιώργος Ντούλης ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΤΕ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Τεχνικό Συμβούλιο Μελετών Λευτέρης Διγώνης ΜΕΑΣ ΑΕ
Γιώργος Ντούλης ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΤΕ
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων Τεχνικό Συμβούλιο Λευτέρης Διγώνης ΜΕΑΣ ΑΕ
Γιώργος Ντούλης ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΤΕ
Υπουργείο Οικονομικών Τεχνικό Συμβούλιο Λευτέρης Διγώνης ΜΕΑΣ ΑΕ
Γιώργος Ντούλης ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΤΕ
Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. Τεχνικό Συμβούλιο  στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων (Α.Α.Δ.Ε.) Λευτέρης Διγώνης ΜΕΑΣ ΑΕ
Ιωάννης Λαδόπουλος ΔΕΚΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
ΣΕΒ Ομάδα Εργασίας της Επιτροπής Χωροταξίας Αλεξάνδρα Παπαδήμα ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
ΣΕΒ Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος Κωνσταντίνος Καλέργης ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
Επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ 20 «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» Βαγγελης  Σταθόπουλος ΔΟΜΗ ΑΕ
Ε.Σ.Υ.Π. – ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ  Παναγιώτης Κοτσανόπουλος ΔΟΜΗ ΑΕ
Ε.Σ.Υ.Π. – ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 «Προδιαγραφές Τεχνικών Έργων» Γεώργιος Σοϊλεμέζογλου NAMA A.E
Ανδρέας Γρίβας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
Ε.Σ.Υ.Π. – ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ 67 «Ευρωκώδικες» Κυριάκος Σταθόπουλος ΔΟΜΗ ΑΕ
Υπουργείο Υποδομών                     & Μεταφορών Συντονιστική Επιτροπή         για την αναθεώρηση του Π.Δ.71/2019 για το ΜΗΤΕ Κωνσταντίνος Καλέργης ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
Υπουργείο Υποδομών                     & Μεταφορών Υπο-ομάδα επεξεργασίας θεμάτων  Π.Δ.71/2019 για το ΜΗΤΕ Παναγής Τονιόλος A.D.T. ΩΜΕΓΑ ΑΕ
Γεώργιος Ντούλης ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΤΕ
Υπουργείο Υποδομών                     & Μεταφορών Τμήμα Μελετών του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων κοινοί εκπρόσωποι ΣΕΓΜ και ΣΜΕ Κωνσταντίνος Καλέργης ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
Ιωάννης Πρέσβελος ΙΡΙΣ Ο.Ε
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Υποστηρικτική Ομάδα Εργασίας για το BIM Γιάννης Λαδόπουλος ΔΕΚΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
Δήμος Τουλιάτος Καθ BIM   ΕΜΠ
Υπουργείο Υποδομών                     & Μεταφορών Ομάδα Εργασίας για την επικαιροποίηση του κανονισμού των περιγραφικών τιμολογίων εργασιών δημοσίων έργων Κωνσταντίνος Χατζής DKND
Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΑΕ Τεχνικό Συμβούλιο της ΜΟΔ ΑΕ Κωνσταντίνος Χατζής                  Ιωάννα Ξανθοπούλου ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ ΕΠΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020» ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020» Δέσποινα Καλλιδρομίτου ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε
Παναγής Τονιόλος A.D.T. ΩΜΕΓΑ ΑΕ