Εκπροσώπηση στο ΤΣΜ του ΓΕΣ

19 Σεπτεμβρίου 2007
Μετά από σχετικό αίτημα του φορέα, στο Τεχνικό Συμβούλιο Μελετών που συγκροτείται στο Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ), ορίζεται εκπρόσωπος του ΣΕΓΜ ο Π.Πετρακόπουλος με αναπληρωτή το Γ.Αντωνίου