Εκπροσώπηση του ΣΕΓΜ στη Συνέλευση του ΣΕΒ

Ο ΣΕΓΜ θα εκπροσωπηθεί στη Συνέλευση του ΣΕΒ από τον Πρόεδρο κ.Πετρακόπουλο με αναπληρωτή τον Αντιπρόεδρο κ.Καραβοκύρη.