Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής νομοθεσίας

Σας γνωρίζουμε ότι έχει αναρτηθεί προς διαβούλευση μέχρι την Παρασκευή, 28 Αυγούστου και ώρα 16:00, το σ/ν «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής νομοθεσίας».

Τα μέλη του ΣΕΓΜ μπορούν να στείλουν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους στο email του Συνδέσμου (segm [at] segm [dot] gr) μέχρι την 23η Αυγούστου, προκειμένου ο Σύνδεσμος να τα αποστείλει εγκαίρως.