Ενέργειες για το επικείμενο κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013

Από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ στάλθηκε ενημέρωση με θέμα «Ενέργειες για το επικείμενο κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ_Αυγ 2015