Ενεργειακή Αναβάθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Ποιός είναι ο ρόλος των Μελετητικών Επιχειρήσεων στην Ενεργειακή Αναβάθμιση και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των υφιστάμενων κτιρίων του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα;

Βρείτε τις απαντήσεις στην αναλυτική παρουσίαση του κ. Ι. Λαδόπουλου, μέλος του Δ.Σ.