Ενημέρωση απώλειας της αγαπητής περιβαλλοντολόγου Αλεξάνδρας Κατσίρη

Είμαστε στη δυσάρεστη θέση να σας ενημερώσουμε, ότι έφυγε από τη ζωή, η Αλεξάνδρα Κατσίρη, η πρώτη γυναίκα περιβαλλοντολόγος στην Ελλάδα και Ομότιμος καθηγήτρια της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ της οποίας το ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο αφορούσε στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων και ιλύος, στη μέτρηση της ρύπανσης των νερών και των ιζημάτων υδάτινων αποδεκτών, στη διαχείριση της ποιότητάς τους και στην εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Διετέλεσε διευθύντρια του Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος (ΥΠΠΕΡ) τη διετία 2005-2007. Διετέλεσε επίσης διευθύντρια του εργαστηρίου Υγειονομικής Τεχνολογίας (2009-2012).

Στην προσφορά της εκτός του Ιδρύματος συγκαταλέγονται η πολύχρονη συμμετοχή και δραστηριότητά της σε επιτροπές δημόσιου ενδιαφέροντος, σε επιστημονικές επιτροπές και στη διοργάνωση ελληνικών και διεθνών συνεδρίων. Παράλληλα, έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό περιβαλλοντικών μελετών ως εξειδικευμένος τεχνικός σύμβουλος με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων του λεκανοπεδίου Αττικής.

Τα τελευταία χρόνια, με οδηγό την αγάπη της για τις Κυκλάδες και ιδιαίτερα τη Σίφνο, συνέβαλε στην ίδρυση του “Δικτύου για Βιώσιμες Κυκλάδες” με σκοπό την προστασία των φυσικών πόρων του νησιού και του εύθραυστου τοπίου, θέλοντας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, να ανταποδώσει όσα η Πολιτεία της είχε και εκείνης προσφέρει απλόχερα.