Ενημέρωση για σημαντικές ενεργειακές ειδήσεις στον Λίβανο, 02.07.2024

Το Γραφείο ΟΕΥ της Βηρυτού της Πρεσβείας της Ελλάδας στον Λίβανο δημοσίευσε τις τελευταίες εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα στη χώρα.

Δείτε το δελτίο εδώ.