Ενημέρωση για συνάντηση για το Ασφαλιστικό στο ΤΕΕ

Ο κ. Αντωνίου ενημέρωσε για τη συνάντηση στο ΤΕΕ και τον προγραμματισμό για δύο κινητοποιήσεις των μηχανικών στις 13 και 15 02.2008. Στο πλαίσιο της συζήτησης ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε για επιστολή που έλαβε από τον πρώην Πρόεδρο του ΣΕΓΜ κ. Γρ.Δρέττα, σχετικά με τη συμμετοχή του ΣΕΓΜ στις κινητοποιήσεις του ΤΕΕ για το Ασφαλιστικό. Επίσης ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη σε σχέση με τη σχετική απαντητική επιστολή του.