Ενημέρωση για τα Συστήματα Έγκαιρης Προειδοποίησης Πλημμυρών σε συνθήκες Κλιματικής Αλλαγής

Στο πλαίσιο του εμβληματικού έργου της ΓΓΕΚ CLIMPACT, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο δημιούργησε ένα εργαλείο-μεθοδολογία (manual) για τον υποδειγματικό σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου ΣΕΠΠ σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής, το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ.

Επίσης, μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα του CLIMPACT.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναστάσιος Ι. Στάμου, Καθηγητής ΕΜΠ.