Ενημέρωση για προκήρυξη διαγωνισμών

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι λάβαμε από τον ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΥΠΑΛ. ΕΜΠ. ΤΡΑΠΕΖΑΣ και το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ τις ακόλουθες προκηρύξεις, για ενδεχόμενο ενδιαφέρον.

ΠΑΟΣΥΕΤ_ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΗΣΟΥ ΚΑΒΑΛΙΑΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ_ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΒΟΡΡΑ-ΝΟΤΟΥ ΣΕ ΑΡΜΕΝΙΑ