Ενημέρωση για τιμητικές διακρίσεις του κ. Γεώργιου Γκαζέτα

Ο πρώην Πρόεδρος της ΕΕΕΕΓΜ και Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ κύριος Γιώργος Γκαζέτας προσεκλήθη από τις Australian και New Zealand Geotechnical Societies να παρουσιάσει τις ακόλουθες διαλέξεις και short courses στην Αυστραλία και στην Νέα Ζηλανδία:
Benefits of Unconventional Seismic Foundation Design, Thursday 16 November 2023, 5:30 pm – 7:30 pm Sydney time.
The February 2023 Mw7.8 Earthquake in Turkey: Seismological, Geotechnical, Structural Aspects, Thursday, 23rd November 2023, 5.15pm New Zealand time.
Seismic Soil-Structure Interaction Part 2a: SSI and Performance-Based Design Short Course, AUCKLAND 20th November 2023 University of Auckland, WELLINGTON 24th November 2023 Engineering New Zealand Te Ao Rangahau, CHRISTCHURCH 27th November 2023 University of Canterbury, School of Engineering, QUEENSTOWN 30th November 2023 ENGEO Ltd.
Short Course: Earthquake Geotechnics and Seismic Soil-Foundation-Structure Interaction.