Ενημέρωση προς τα μέλη μας σχετικά με τα μέτρα προστασία που λαμβάνει ο ΣΕΒ κατά του COVID-19

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΕΒ

Η ανάγκη αντιμετώπισης της απειλής του κορονοϊού COVID – 19 επιβάλει σε όλους μας να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία με την απαρέγκλιτη τήρηση των συστάσεων από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και τις αρμόδιες αρχές.

Στον ΣΕΒ πρωταρχικό, αδιαπραγμάτευτο, μέλημα είναι η προστασία της υγείας όλων των εργαζομένων, συνεργατών και μελών. Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα  μέτρα αλλά συνεχίζουμε να εργαζόμαστε αξιοποιώντας την τηλεργασία και τις σύγχρονες τεχνολογίες επικοινωνίας. Η συνέχιση της οικονομικής  ζωής και της παραγωγής στη χώρα είναι κρίσιμος παράγοντας για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας.

Όλες οι υπηρεσίες του ΣΕΒ παραμένουν στη διάθεσή σας με την ενεργοποίηση του σχεδίου αδιάλειπτης, εξ αποστάσεως λειτουργίας του Οργανισμού, με τηλεργασία και προσωπικό ασφαλείας. Σας ενημερώνουμε επίσης πως υπάρχει καθολική διακοπή των εκδηλώσεων, αναβολή όλων των προγραμματισμένων ταξιδιών και επιχειρηματικών αποστολών, ενώ οι Ομάδες Εργασίας και οι Επιτροπές του ΣΕΒ θα πραγματοποιούνται για το επόμενο χρονικό διάστημα μέσω τηλεδιασκέψεων.

Για την επικοινωνία μεταξύ μας προτείνουμε ως βέλτιστη επιλογή τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όλες οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των στελεχών του ΣΕΒ είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.sev.org.gr). Επίσης, μπορείτε να επικοινωνείτε με την κεντρική ηλεκτρονική διεύθυνση του ΣΕΒ, info [at] sev [dot] org [dot] gr. Για ζητήματα άμεσης επικοινωνίας, το τηλεφωνικό κέντρο θα παραμείνει σε λειτουργία στο τηλέφωνο 211 5006100.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας και θα σας ενημερώνουμε τακτικά για ό,τι περαιτέρω.

Ευχόμαστε σε όλους καλή δύναμη και σύντομη επιστροφή στην ομαλότητα.