Ενημέρωση στα μέλη για εκθέσεις WATERTEC 2008 και EnviCity 2008

Θα σταλεί ενημέρωση στα μέλη για το περίπτερο που έχει εξασφαλίσει ο ΣΕΓΜ στο πλαίσιο των εκθέσεων αυτών στο χώρο της WATERTEC, προκειμένου να προβληθούν όσα μέλη ενδιαφέρονται.