Ενημέρωση του ΔΣ για τη συνάντηση με τον Ειδικό Γραμματέα Αξιοποίησης

Ο κ. Πρόεδρος κ. Πετρακόπουλος και ο Αντιπρόεδρος κ. Καραβοκύρης ενημέρωσαν τα μέλη για τη συνάντηση. Η συγκεκριμένη Ειδική Γραμματεία καλύπτει θέματα συμμετοχής της Ελλάδας σε διεθνή χρηματοδοτικά μέσα (World Bank, EuropeAid κλπ). Από την πλευρά του ΣΕΓΜ διατυπώθηκε η πρόταση να συμμετάσχει η χώρα μας και στην Asian Bank και ενδεχομένως και στην African Bank. Επίσης επαναδιατυπώθηκε η πρόταση προς το ΥΠΕΞ να συνδράμει ο ΣΕΓΜ για τον προσδιορισμό projects για τα οποία η Ελλάδα θα μπορούσε να είναι ο κύριος χρηματοδότης. Το συντονισμό της επικοινωνίας του ΣΕΓΜ με το ΥΠΕΞ θα έχει ο Αντιπρόεδρος κ.Καραβοκύρης.