Ενημερωτικά δελτία ΣΕΒ «Οικονομία & Επιχειρήσεις»

Δημοσιοποιήθηκαν τα 184ο (21-5-20) και 185ο (11-6-20) ενημερωτικά δελτία του ΣΕΒ «Οικονομία & Επιχειρήσεις». 

Το τελευταίο ανοίγει με επιστολή του, ο πρόεδρος του ΣΕΒ τα τελευταία έξι χρόνια, κος Θ. Φέσσας, λίγο πριν την αποχώρησή του.