Ενημερωτική αποστολή εκπροσώπων κουβεϊτιανών φορέων στην Ελλάδα, Απρίλιος 2016

Η Πρεσβεία της Ελλάδος στο Κουβέιτ διερευνά τις προϋποθέσεις και δυνατότητες διοργάνωσης ενημερωτικής αποστολής Κουβεϊτιανής αντιπροσωπείας (στελέχη διοίκησης, επιμελητήρια, επενδυτικοί οργανισμοί, επιχειρηματικοί όμιλοι) στη χώρα μας  τον ερχόμενο Απρίλιο.

Για τυχόν ενδιαφέρον δείτε το αναλυτικό κείμενο εδώ.