Ενημερωτική Ημερίδα του υποπρογράμματος «Δράση για το Κλίμα»

Η Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ διοργάνωσε ενημερωτική Ημερίδα του υποπρογράμματος «Δράση για το Κλίμα», στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μέσου LIFE, με στόχο την παρουσίαση και την προώθηση του υποπρογράμματος στους δυνητικούς δικαιούχους και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουνίου 2014 στο ξενοδοχείο Τιτάνια.

Συνοπτική Παρουσίαση

Introduction to LIFE programme_12062014
LIFE presentation FI
JM-040614-Introduction to LIFE programme
Detailed information to applicants_12062014
Presentation slides – Detailed information to applicants_CS
LIEF Climate Action Warsaw

CLIMABIZ_PIRAEUS BANK
Biodiesel 2G_CPERI & CERTH 
AdaptFor_ΕΚΒΥ
LIFE Workshop Climate Action _12-6-2014_Protopapas