Ενημερωτικό Δελτίο Γραφείου ΟΕΥ Βελιγραδίου – Μάιος 2024

Εκδόθηκε το Ενημερωτικό Δελτίο του Γραφείου ΟΕΥ Βελιγραδίου για τον Μάιο 2024, σχετικά με ειδήσεις στον οικονομικό, εμπορικό, επιχειρηματικό και ενεργειακό-περιβαλλοντικό τομέα στη Σερβία.

Για να διαβάσετε το δελτίο παρακαλώ πατήστε εδώ.