Ενημερωτικό δελτίο Γραφείου ΟΕΥ-Σκοπίων Τ.85

Εκδόθηκε το 85ο τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου του Γραφείου ΟΕΥ Σκοπίων (Μάιος 2023), σχετικά με ειδήσεις οικονομικού, εμπορικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος στη Βόρεια Μακεδονία.

Για να διαβάσετε το δελτίο παρακαλώ πατήστε εδώ