Ενημερωτικό δελτίο Γραφείου ΟΕΥ-Σκοπίων Τ.74, Μάιος 2022

Εκδόθηκε το 74ο τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων [ΟΕΥ] Σκοπίων (Μάιος 2022), σχετικά με ειδήσεις οικονομικού, εμπορικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος στη Βόρεια Μακεδονία.

Για να διαβάσετε το δελτίο παρακαλώ πατήστε εδώ