Ενημερωτικό δελτίο Γραφείου ΟΕΥ-Σκοπίων Τ.76, Ιούλιος 2022

Εκδόθηκε το 76ο τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου του Γραφείου ΟΕΥ Σκοπίων (Ιούλιος 2022), σχετικά με ειδήσεις οικονομικού, εμπορικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος στη Βόρεια Μακεδονία.

Για να διαβάσετε το δελτίο παρακαλώ πατήστε εδώ