Ενημερωτικό δελτίο Γραφείου ΟΕΥ-Σκοπίων Τ.77, Αύγουστος 2022

Εκδόθηκε το 77ο τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου του Γραφείου ΟΕΥ Σκοπίων (Αύγουστος 2022), σχετικά με ειδήσεις οικονομικού, εμπορικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος στη Βόρεια Μακεδονία.

Για να διαβάσετε το δελτίο παρακαλώ πατήστε εδώ