Ενημερωτικό δελτίο Γραφείου ΟΕΥ-Σκοπίων – Σεπτέμβριος 2022

Δείτε εδώ το 78ο τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου του Γραφείου ΟΕΥ Σκοπίων (Σεπτέμβριος 2022), το οποίο περιλαμβάνει ειδήσεις οικονομικού, εμπορικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος στη Βόρεια Μακεδονία.