Ενημερωτικό δελτίο Γραφείου ΟΕΥ-Σκοπίων – Οκτώβριος 2022

Δείτε εδώ το 79ο τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου του Γραφείου ΟΕΥ Σκοπίων (Οκτώβριος 2022), το οποίο περιλαμβάνει ειδήσεις οικονομικού, εμπορικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος στη Βόρεια Μακεδονία.