Ενημερωτικό Δελτίο Γραφείου ΟΕΥ-Σκοπίων Τ.73, Απρίλιος 2022

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) Σκοπίων εξέδωσε το 73ο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου του σχετικά με ειδήσεις οικονομικού, εμπορικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος στη Βόρεια Μακεδονία.

Για να διαβάσετε το σχετικό δελτίο παρακαλώ πατήστε εδώ