Ενημερωτικό Δελτίο Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων, Ιούνιος 2024

Δημοσιεύτηκε το Ενημερωτικό Δελτίο Ιουνίου 2024, του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) της Πρεσβείας της Ελλάδος στα Τίρανα, το οποίο περιλαμβάνει ειδήσεις οικονομικού, εμπορικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος. 

Δείτε εδώ το Ενημερωτικό Δελτίο.