Ενημερωτικό Δελτίο Νο 21 ΟΕΥ Σκοπίων

Εκδόθηκε το Ενημερωτικό Δελτίο Νο 21 του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) στα Σκόπια, το οποίο περιλαμβάνει ειδήσεις οικονομικού, εμπορικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος. Δείτε το Δελτίο εδώ.