Ενημερωτικό Δελτίο ΟΕΥ Νοέμβριος Τιράνων

Εκδόθηκε το Ενημερωτικό Δελτίο Νοεμβρίου 2018 του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Τίρανα, το οποίο περιλαμβάνει ειδήσεις οικονομικού, εμπορικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.

Δείτε το Δελτίο εδώ.