Ενημερωτικό Δελτίο του Γραφείου ΟΕΥ Σκοπίων Τ.82

Εκδόθηκε το 82ο τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου του Γραφείου ΟΕΥ Σκοπίων σχετικά με ειδήσεις οικονομικού, εμπορικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος στη Βόρεια Μακεδονία, το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ.