Ενημερωτικό Δελτίο TEE/TKM Τ.319

Κυκλοφόρησε το νέο ενημερωτικό δελτίο του ΤΕΕ/ΤΚΜ από το Γραφείο Προέδρου με αριθμό 319 από 17 Μαρτίου 2022.

Για να δείτε το σχετικό δελτίο παρακαλώ πατήστε εδώ