Ενημερωτικό Δελτίο TEE/TKM Τ.341

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ εξέδωσε την τακτική του ενημέρωση για τον Σεπτέμβριο 2022, με νέα για τον κλάδο των κατασκευών.

Για να διαβάσετε το σχετικό δελτίο παρακαλώ πατήστε εδώ.