Ενημερωτικό Δελτίο TEE/TKM Τ.365

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ εξέδωσε την τακτική του ενημέρωση με νέα για τον κλάδο των κατασκευών.

Για να διαβάσετε το σχετικό δελτίο παρακαλώ πατήστε εδώ.