Ενημερωτικό Σημείωμα για θέματα Δημοσίου Δικαίου

Εκδόθηκε από τον γνωστό νομικό κο Δημήτρη Κουρκουμέλη, το Ενημερωτικό Σημείωμα Οκτωβρίου 2020 για θέματα δημοσίου δικαίου στο οποίο περιλαμβάνονται θέματα Χωροταξίας, Περιβάλλοντος, Δόμησης, Δασικών Χαρτών καθώς και ενδιαφέρουσα νομολογία σε μεγάλο εύρος διοικητικών υποθέσεων. Επίσης, ένα συνοπτικό σχόλιο στα αγγλικά με αφορμή το επίκαιρο θέμα των συμβάσεων στον τομέα της άμυνας.

Μπορείτε να δείτε το Ενημερωτικό Σημείωμα εδώ.