Ενημερωτικό Σημείωμα Δημοσίου Δικαίου από τον Δημήτρη Κουρκουμέλη

Εκδόθηκε το Ενημερωτικό Σημείωμα Ιουνίου 2020 από τον γνωστό νομικό Δημοσίου Δικαίου και σύμβουλο – υποστηρικτή του Συνδέσμου κο Δημήτρη Κουρκουμέλη, το οποίο δημοσιεύουμε με την ευγενική του άδεια.

Τα θέματα που πραγματεύεται είναι τα ακόλουθα (με έντονο χρώμα τα αμέσου ενδιαφέροντος μας):

1. Απολογισμός και Διλήμματα της Πανδημίας.

2. Θερμομέτρηση, Παρακολούθηση, Πιστοποιητικά Ανοσίας και Εμβολιασμός.

3. Η Ανωτέρα Βία στο Δημόσιο Δίκαιο.

4. Δημόσιες Συμβάσεις.

5. Μισθώσεις τύπου Airbnb και Χρήσεις Γης.

6. Η από 05.05.2020 Απόφαση του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου.

7. Διατάξεις Νέου Περιβαλλοντικού Νόμου.

8. Πρόσφατη Νομολογία.

9. International Construction COVID-19 and Standard Contracts.

 

Η ανάγνωσή του κρίνεται ιδιαιτέρως χρήσιμη.