Εξειδικευμένες προτάσεις για τη βελτίωση του Θεσμικού Πλαισίου για μελέτες και συναφείς υπηρεσίες

Ο ΣΕΓΜ αναφέρει με συγκεκριμένες αναλυτικές προτάσεις, τους τρόπους για τη βελτίωση του Θεσμικού Πλαισίου για τις μελέτες.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ