Εξωστρέφεια

Έγινε ενημέρωση για τις εξελίξεις στη συνεργασία με το ΥΠΕΞ για τα θέματα εξωστρέφειας του κλάδου.
Ειδικότερα ανακοινώθηκε η συμφωνία για συγχρηματοδότηση λευκώματος με έργα που έχουν κατασκευαστεί με βάση μελέτες ή υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου εταιρειών μελών του ΣΕΓΜ είτε στο εξωτερικό είτε στην Ελλάδα με ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση (ΚΠΣ, Ταμείο Συνοχής κλπ).