Επίκειται παράταση της υποχρέωσης εφαρμογής του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ για τους διαγωνισμούς μελετών και υπηρεσιών.

Σχετικά με τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στις προκηρύξεις νέων συμβάσεων μελετών και υπηρεσιών λόγω της υποχρέωσης εφαρμογής του ηλεκτρονικού συστήματος δημοπράτησης (ΕΣΗΔΗΣ), για τα οποία ο ΣΕΓΜ έχει πραγματοποιήσει πολλές παρεμβάσεις, πληροφορηθήκαμε ότι η Δ/νση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗΔΗΣ του Υπουργείου Οικονομίας έχει, πλέον, πεισθεί ότι δεν μπορεί να εφαρμοσθεί το σύστημα σε δημοπρατήσεις του ν.3316/2005 και έχει προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για παράταση της υποχρεωτικής εφαρμογής του (αναμένεται η υπογραφή της σχετικής υπουργικής Απόφασης).

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι φορείς που προκήρυξαν τους τελευταίους μήνες διαγωνισμούς μελετών (Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Περιφέρεια Θεσσαλίας) προέβησαν στην ανάκληση αυτών, επικαλούμενοι τα σχετικά έγγραφα του ΣΕΓΜ, την ορθότητα των οποίων επιβεβαίωσαν από την ΕΑΑΔΗΣΥ.