Επικαιροποίηση τυποποιημένων Τευχών Δημοπράτησης για έργα ΕΕΛ, με το σύστημα Μελέτη – Κατασκευή

Το ΕΠΠΕΡΑΑ θέτει σε διαβούλευση «τυποποιημένα» Τεύχη Δημοπράτησης Έργων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων με το Σύστημα “Μελέτη – Κατασκευή. Με στόχο να βοηθήσει τους δικαιούχους που προτίθενται να δημοπρατήσουν Έργα Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων με το Σύστημα “Μελέτη – Κατασκευή”, το ΕΠΠΕΡΑΑ έχει συντάξει και έχει επικαιροποιήσει «τυποποιημένα» Τεύχη Δημοπράτησης, λόγω μη ύπαρξης αντίστοιχων προτύπων. Τα επικαιροποιημένα τεύχη θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΕΠΠΕΡΑΑ (www.epperaa.gr), έως 30/04/2015, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι φορείς να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους επ’ αυτών. Σχόλια μπορούν να σταλούν στο email: e [dot] keramida [at] mou [dot] gr.