Επιστολές ΣΕΓΜ σχετικά με το νέο Νομοσχέδιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις

Ο ΣΕΓΜ κατέθεσε στο Υπουργεία Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών τις απόψεις του σχετικά με το νέο νομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις.

Οι επιστολές αυτές περιλαμβάνουν την πρώτη, γενικού χαρακτήρα, τοποθέτηση του Συνδέσμου επί του νομοσχεδίου αυτού. Δεδομένου ότι το θέμα είναι πολύ μεγάλο και εκ των πραγμάτων αδύνατον να καλυφθεί με την πληρότητα που επιθυμεί ο Σύνδεσμος σ’ αυτό το σύντομο διάστημα, ο ΣΕΓΜ επιφυλάχθηκε να προχωρήσει σε δεύτερο βήμα σύντομα, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του επί όλων των επί μέρους θεμάτων που εγείρονται. Από την πλευρά του Δ.Σ. η επεξεργασία αυτή έχει προχωρήσει σε πολύ σημαντικό βαθμό. Ο ΣΕΓΜ καλεί τα μέλη του να στείλουν στον Σύνδεσμο τις δικές τους απόψεις κατά τις αμέσως προσεχείς ημέρες.

Επιστολή ΣΕΓΜ στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Επιστολή ΣΕΓΜ στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.