Επιστολή για την επιτροπή PIARC

Με ευθύνη του Επιμελητή Οικονομικών κ. Μαμμά σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα κ.Λουκάτο θα προετοιμαστεί επιστολή και θα αποσταλεί προς τα μέλη για τη στελέχωση των επιτροπών PIARC