Επιστολή διαμαρτυρίας προς την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

Θα αποσταλεί επιστολή διαμαρτυρίας προς την ΕΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ για θέματα γεωτεχνικών μελετών, που έχει συναχθεί με φροντίδα του μέλους του ΔΣ κ. Ντουνιά