Επιστολή κ. Καλέργη προς τον ΣΕΓΜ

16 Απριλίου 2007
Η επιστολή έθιξε τα παρακάτω θέματα και συζητήθηκε η ενέργεια του ΣΕΓΜ επ’αυτών:
α. Επιστολή καθηγητού Ε. Λέκκα προς την τοπική αυτοδιοίκηση (Κοινότητες)
β. Διαπίστωση για θέματα αναθέσεων – προκηρύξεων , κ.λ.π.
Αποφασίστηκε κατά πρώτον, να σταλεί επιστολή προς τον κ. Λέκκα αναφορικά με τη δική του επιστολή και κατά δεύτερον να διερευνηθεί η δυνατότητα να οργανωθεί μια συνάντηση – παρουσίαση σε φορείς κ.λ.π. με συνεργασία του ΥΠΕΧΩΔΕ, που να καταλήξει σε διευκρινιστική εγκύκλιο όλων των σχετικών εκκρεμοτήτων που αφορούν τις προκηρύξεις.