Επιστολή προς την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Με αφορμή αίτημα μέλους, συμφωνήθηκε να σταλεί επιστολή προς την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ με την οποία να ζητούνται διευκρινίσεις και να γίνονται επισημάνσεις σχετικά με το ζήτημα των πιστοποιημένων και μη γεωτεχνικών εργαστηρίων.