Επιστολή προς την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»

Εστάλη επιστολή προς την Εγνατία Οδός Α.Ε. με παρατηρήσεις σχετικά με την ζητούμενη ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των πρόσφατων προκηρύξεων μελετών και ειδικότερα για τις ζητούμενες υπερβολικές απαιτήσεις στελέχωσης των ομάδων μελέτης, οι οποίες δεν είναι σε αντιστοιχία με τις καλούμενες τάξεις πτυχίων.