Επιστολή προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου με θέμα “Ενημέρωση για τον έλεγχο και την επανεξέταση των όρων των διαγωνισμών για την ανάθεση των μελετών με τίτλο: 1. «Μελέτη για την κατασκευή της επαρχιακής οδού Τρίπολη – Καστρί – Άγιος Πέτρος στα τμήματα: Α) Παράκαμψη Τεγέας και Β) Ορεινή Μελιγου – Άστρος με τις παρακάμψεις του Άστρους», προϋπολογισμού 1.949.973,78 €, πλέον ΦΠΑ, και 2. «Σύμβαση πλαίσιο για την εκπόνηση συγκοινωνιακών, υδραυλικών, τοπογραφικών, γεωλογικών, γεωτεχνικών, στατικών και περιβαλλοντικών μελετών», προϋπολογισμού 1.999.943,26 €, πλέον ΦΠΑ”

Ο ΣΕΓΜ απέστειλε επιστολή προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου με θέμα “Ενημέρωση για τον έλεγχο και την επανεξέταση των όρων των διαγωνισμών για την ανάθεση των μελετών με τίτλο: 1. «Μελέτη για την κατασκευή της επαρχιακής οδού Τρίπολη – Καστρί – Άγιος Πέτρος στα τμήματα: Α) Παράκαμψη Τεγέας και Β) Ορεινή Μελιγου – Άστρος με τις παρακάμψεις του Άστρους», προϋπολογισμού 1.949.973,78 €, πλέον ΦΠΑ, και 2. «Σύμβαση πλαίσιο για την εκπόνηση συγκοινωνιακών, υδραυλικών, τοπογραφικών, γεωλογικών, γεωτεχνικών, στατικών και περιβαλλοντικών μελετών», προϋπολογισμού 1.999.943,26 €, πλέον ΦΠΑ”, την οποία μπορείτε να διαβάσετε εδώ