Επιστολή ΣΕΓΜ για κρίσιμο θέμα στο άρθρο 71 του νομοσχεδίου “Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις”.

Με επιστολή μας προς τα κόμματα της Βουλής και τους αρμόδιους Υπουργούς, καθώς και με προσωπικές παρεμβάσεις προς το ΥΠΥΜΕΔΙ, εστιάσαμε την προσοχή μας στο άρθρο 71, παρ.2αii του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή και επίκειται η ψήφισή του στις 8 Αυγούστου. Συγκεκριμένα ζητήσαμε να τροποποιηθεί ο όρος του νόμου που αναφέρει ότι για την ποιοτική επιλογή των υποψηφίων, μεταξύ άλλων, θα ζητείται: «…α) ii) Υποβολή καταλόγου των κυριότερων παραδόσεων ή υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη τριετία, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη…». Επίσης να δοθεί η δυνατότητα να μεγαλώνει το διάστημα της τριετίας, ώστε να μην δημιουργηθούν μείζονα προβλήματα συμμετοχής στους διαγωνισμούς των ελληνικών επιχειρήσεων.

Διαβάστε τη σχετική επιστολή εδώ.